2018. március hónap

                                        T Á J É K O Z T A T Ó

   

2018

Március

Böjtmás hava

Tavaszelő

 

Egyházi ünnepek és jeles napok

Március

  4.       Nagyböjt 3. vasárnapja

11.       Nagyböjt 4. vasárnapja

12.       Nagy Szent Gergely

13.       Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának

            évfordulója

17.       Szent Patrik püspök – A győri Könnyező Szűzanya

            kegykép emléknapja

19.       Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

25.       Virágvasárnap

29.       Nagycsütörtök – Az utolsó vacsora emléknapja

30.       Nagypéntek-Jézus kereszthalála

31.       Nagyszombat-Húsvét vigíliája

 

Április

1.Húsvétvasárnap-Urunk feltámadása

2.Húsvéthétfő

 

Március 19. nagyböjti kórushangverseny a Szent Gotthárd Plébániatemplomban 18 órakor

 

Környezetvédelmi napok – zöld jeles napok

1.         Az újrapapír napja

20.       A hazai halak napja

21.       Az erdők világnapja

22.       A víz világnapja

23.       Meteorológiai világnap

24.       Föld órája akció (20:30-21:30)

25.       Nyári időszámítás (2:00 >3:00)

 

Március hónap programjai

2.   Dr. Kádár Annamária pszichológus, meseterapeuta előadása óvodánkban 15:30 órakor. Kérjük, ezen a napon az előadás kezdetének időpontjáig szíveskedjenek hazavinni gyermekeiket az óvodából!

5.   Egyéni és csoportfotózás. Kérjük a fotózáson elsőként résztvevő Harangvirág csoportos gyerekek 8 órára érkezzenek be az óvodába!

10. Nevelés nélküli munkanap. Kérjük, ezen a napon gyermekeik elhelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek!

13. Gergely-járás népszokásának felelevenítése a Piarista iskolások előadásában.

14. Emlékezés az 1848-as szabadságharcra – zenés toborzó az óvodában. Kérjük, a gyerekek ünneplő ruhába, kokárdával érkezzenek óvodába!

14. Étkezési díj befizetése

15. Nemzeti ünnep – az óvoda zárva tart

16. Állami pihenőnap – az óvoda zárva tart

20. Fogászati szűrés az óvodában 8 órától

21. Nagyböjti családi szentmise a magyaróvári plébániatemplomban           16:30 órakor

22.  Ibolya, Harangvirág, és Tulipán csoportosok Futura látogatása a   bérletet vásárló nagycsoportosok részvételével.

Indulás 8:40 órakor, autóbusszal

23. Az óvodában szervezett véradás. Feliratkozási lehetőséget és részletes tájékoztatást a programról a faliújságokon, a csoportszobák melletti hirdető táblákon találnak.

26. Közös barkaszentelő a magyaróvári plébániatemplomban 10:30 órakor

28. Nyuszi ajándék keresgélés az óvodakertben

30. Nagypéntek-ünnep - az óvoda zárva tart

 

Húsvéti szertartások a Magyaróvári Plébániatemplomban

Március 29. Az utolsó vacsora emlékezete 18 órai szentmise 

Március 30. Városi Keresztút – Indulás 9 órakor a mosoni Nepomuki

Szent János Plébániatemplomtól - Dr: Veres András megyéspüspök vezetésével- az óvári templomba

Március 30. Hódolat a Szent Kereszt előtt 15 órai szentmise

Március 31. A csend napja (7:30-19 óráig) Szentsír látogatása

Március 31. Húsvét vigíliája- (Urunk feltámadásának ünneplése) 

Tűzszentelés szertartása – Keresztség szertartása 20 órai szentmise Feltámadási körmenet